De dirigent

Ik ben Frank P.J. Van Dijk en ben geboren in 1956 in Amsterdam. Al tijdens mijn middelbare-schooltijd was ik dirigent van diverse koren en gaf lessen aan de Muziekschool Haarlemmermeer. Omdat ik de lesgevende praktijk erg leuk vond, zocht ik na het behalen van mijn VWO-diploma een muziekopleiding die, behalve aandacht voor de uitvoerende kant van de muziek, extra nadruk zou leggen op de pedagogisch/ didactische kant van het vak.

Deze opleiding vond ik in Leeuwarden in de MuziekPedagogische Akademie. Het was een opleiding die mij op het lijf geschreven was.  Uiteindelijk ben ik in 1985 afgestudeerd met als hoofdvakken Schoolmuziek en Blokfluit. 

Na mijn studie ben ik aan het werk gegaan voor Muziekschool Noord-Groningen, Andreas College, Drachten, St. Franciscusschool en St. Paulusschool, Leeuwarden en Marne College, Bolsward. 

Het koorwerk kon ik niet laten. Buiten, dat ik zelf in diverse koren (waaronder het Bachkoor) heb gezongen, was ik achtereenvolgens dirigent van het Dominicuskoor in Leeuwarden, Orpheon uit Harlingen en tegenwoordig Koardinaasje uit Eastermar.